ANUNT PUBLIC
– INFORMARE –

Această informare este efectuată de Comuna RIBIȚA, cu sediul in localitatea RIBIȚA, str. Principala, nr.22, cp. 337400, jud. Hunedoara, CIF: 4521397, tel/fax: 0254-683.791, fax 0254-683.799 ; e-mail: primariaribita@yahoo.com, care intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMANE” ADMINISTRATIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI-ORADEA aviz de gospodărire a apelor pentru investiția :

„DEZVOLTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE
ÎN COMUNA RIBIȚA, JUD. HUNEDOARA”-pr.nr.1234/2020

Documentatia indeplineste normele legale din din punct de vedere al gospodaririi apelor .
Solicitarea avizului este in conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa Solicitantului sau la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMANE”, ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRISURI, Mun. Oradea, str. Ion. Bogdan nr. 35, cod postal 410125, telefon : 0259-442.033; 0259-443.892, fax: 0259-444.237, 0259-442.064, e.mail: secretariat@dac.rowater.ro.


 

Print Friendly, PDF & Email