Populația comunei și fondul locativ

Populația și Fondul locativ

  • La 1 ianuarie 2015 populatia comunei Ribita era de 1246 locuitori.

    Structura populației:
    – Barbati: 616
    – Femei: 630
    – Populatie activa: 920

Repartizare pe vârste
94 persoane
De la 0 la 15 ani
286 persoane
Femei de la
16 la 55 de ani
380 persoane
Barbati de la
16 la 60 de ani
299 persoane
Femei peste
55 de ani
187 persoane
Barbati peste
60 de ani 

 

Populația este ocupată în:

industrie 343 persoane
agricultura 750 persoane
silvicultura 4 persoane
constructii 5 persoane
sanatate 3 persoane
invatamint 15 persoane
preoti 3 persoane

 

Evolutia populatiei comunei
in perioada 1966-2011:
2825
locuitori
1966
2469
locuitori
1977
1845
locuitori
1992
1603
locuitori
2002
1536
locuitori
2010
1363
locuitori
2011
1246
locuitori
2015
In 40 de ani populatia comunei Ribita a scazut cu 1462 de persoane.

Fondul Locativ

Comuna are 611 de locuinte, cu 1279 de camere, toate sunt proprietate particulara.
Cu exceptia a 10 locuinte care nu au curent electric, toate celelalte locuinte au instalatii electrice.
Peste 75% dintre locuintele comunei au fost construite dupa 1950.

Numar camere de locuit: 1361.
Suprafata totala a camerelor de locuit: 21.771 mp.
Numar total de gospodarii: 578.

Agricultura

 Structura fondului funciar

637 ha
399 ha
677
ha
5161 ha
21
ha

126
ha

190
ha

89
ha
Teren arabil Pasuni Finete Paduri Terenuri cu apa Cai de comunicatie Terenuri ocupate de constructii si curti Terenuri degradate si neproductive


 Culturi

25 ha
29 ha

15 ha

46 ha
110 ha
50 ha
120 ha
212 ha
Griu Orz Ovaz Legume Porumb Cartofi Sfecla, trifoi, lucerna Alte culturi


 Productii / hectar in anul 2015

Griu

3400 kg

Orz

3600 kg

Ovaz

1980 kg

Porumb

2300 kg

Cartofi

18.200 kg

Legume

17.500 kg

Sfecla

30 t/ ha


Zootehnia

Efectivele de animale la 01.01.2015
6865 capete
135 capete
24
capete
790
familii
368 capete din care 215 capete vaci si juninci
331 capete
427 capete
258 capete
Bovine Ovine Caprine Porcine Pasari Iepuri Cabaline Familii de albine

Productii

Lapte de vaca

4250 l/vaca

Lapte de oaie

43 l/oaie

Lapte de capra

144 l/capra

Oua

155 oua/pasare

Miere de albine

42 kg/stup

Stane de oi
In comuna Ribita sunt trei stine de oi la Ribicioara, la Dumbrava de Sus si la Bulzul Tomnatecului (intre Dumbrava de Sus si Tomnatec ).

Utilaje agricole si mijloace de transport

Masini agricole: 13 buc Grape cu disc: 18
Remorci: 17 buc. Pluguri: 36
Tractoare: 51. Motocultoare: 6
Combine paioase: 3 Masini ierbicidat: 3
Combine pt. recoltat porumbul: 3 Autoutilitare: 4
Semanatori: 7 Remorca apicola: 4
Semanatori prasitoare: 6 Prese balotat paie:4
Cultivatoare: 3 Vindrover: 1
Masini plantat cartofi: 3 Masini recoltat cartofi: 1

 

Potențialul economic


Imediat dupa anul 1990, la fel ca in tot judetul, se inregistreaza un accentuat declin economic si in comuna Ribita, in principal datorita disponibilizarilor din minerit, domeniu in care lucrau majoritatea angajatilor din comuna.
In ultimii ani s-a produs o redresare economica prin aparitia unor firme privtizate pe teritoriul comunei sau in zona Brad, intre care se remarca Fabrica de volane – SC KEY SAFETY SRL – cu peste 1000 de angajati.

Agenti economici

Nr.
crt
Operator economic Adresa Domeniul
1. Casa de Ajutor Reciproc a Sindicatelor Brad, Ribita nr.15 finante, banci
2. Consum Coop Brad str, Avram Iancu, Bl. 32P, Brad comert
3. ASOCIATIA « COPIII SOARELUI » Dumbrava de Sus nr.9 valorificarea plantelor medicinale
4. S.C. Imobil SRL Brad str. Vânatorilor, Brad componente auto
5. SC KEY SAFETY SRL Ribita nr.238 componente auto
6. S.C. Ice Limits SRL Ribita, nr. 242 comert
7. SC DODO COMIMPEX SRL Crisan nr.33A comert
8. SC AGRO ROBERTO SRL Ribita nr.13 comert
9. S.C. Farmaceutica S.A. Ribita nr. 15 farmacie
10. S.C. Lian Laur SRL Brad, Str. Libertatii, Bl. D1 comert
11. S.C. Razvan Daniel SRL Crisan nr. 162 comert
12. SC. Ama Forest Bucuresti, str. Ciocârliei, prelucrarea lemnului
13. SC Corviflan SRL Ribita, nr. 180 A comert
14. S.C. Viola Expres Ribita, nr. 131 A exploatarea lemnului
15. S.C. Vioroyalfla SRL Ribita, nr. 131 A exploatarea lemnului


O importanta oportunitate in plan economic, o constituie valorificarea potentialului turistic al comunei, care este bogat si diversificat, dar prea putin utilizat.

Utilități publice

Alimentarea cu energie electrica
Cu exceptia a 10 gospodarii care inca nu au curent electric (2 din Ribita si 8 din Ribicioara), toate gospodariile din satele comunei sunt racordate la sistemul energetic national. Distrbutia energiei electrice se asigura prin opt posturi de transformare.
Consumatorii casnici si neindustriali se alimenteaza din reteaua de joasa tensiune.
Iluminatul public functioneaza, la aceasta data, in toate cele sase sate ale comunei, fiind realizat cu corpuri de iluminat incandescente si fluorescente, montate pe stilpi.
Iluminatul public este asigurat in 95% din satele comunei Ribita.

Energia termica
In satele apartinatoare comunei Ribita nu exista sisteme centralizate de incalzire.
Incalzirea locuintelor se face individual cu sobe pe combustibil solid (lemn, carbune).
Peste 60 de familii au sisteme proprii de termoficare.
Pe langa gospodariile populatiei care beneficiaza de incalzire centrala, in sistem propriu, la aceasta data scolile din comuna si sediul Primariei Comunei Ribita detin centrale termice proprii.

Gaze naturale
Nu exista un sistem de distribuire a gazului metan in satele de pe raza comunei.

Alimentare cu apa
Nu exista un sistem centralizat de alimentare cu apa a satelor comunei. Aprovizionarea cu apa potabila se face local, prin fintini individuale sau captari de izvoare. Peste 80% dintre locuintele satelor comunei, au instalatii proprii de alimentare cu apa curenta.

Canalizarea menajera
Nefiind realizata alimentarea cu apa printr-un sistem centralizat, canalizarea menajera se face doar la nivelul gospodariilor care au instalatii proprii de alimentare cu apa curenta.
Se afla in lucru:
– Proiectul “Canalizare menajera si statie de epurare în comuna Ribita” in valoare de 6.937,6609 mii lei.
– Proiectul “Sistem integrat de alimentare cu apa in comuna Ribita” in valoare de 6.993,087 mii lei.

Canalizarea pluviala
Cursul riului Crisul Alb este regularizat si aproximativ 90% din Valea Ribitei.
Necesita amenajari Valea Juncului, cu prioritate in zona satului Crisan, de asemenea Valea Ribicioarei si Valea Ribitei.
S-a finalizat în acest an proiectul de regularizare a vaii Ribita pe o distanta de 2 km si a pârâului din centrul satului Crisan.
S-au intocmit proiecte de regularizare a vailor din satele Ribita si Crisan (Valea Juncului in zona Manastirii Crisan). In prezent se asteapta finantare de la bugetul de stat.

Resurse naturale

Fondurile cinegetice
Speciile principale de vinat care se intilnesc in zona sunt : capriori, mistreti si iepuri.
Speciile secundare intilnite in fondurile de vinatoare : vulpi, lupi, pisici salbatice. • Fondurile piscicole
Crisul Alb impreuna cu Valea Ribitei, Valea Juncului si Valea Ribicioarei alcatuiesc principalul fond piscicol. Dintre speciile de pesti: stiuca, scobari, clean, mreana, pastrav, porcusor, crap.
Pescarii:
Singura pescarie amenajata este cea de la Manastirea Crisan.

Resurse melifere
Pe teritoriul comunei Ribita sunt bine reprezentate citeva resurse melifere importaante: salcim in satele Ribicioara, Ribita, Dumbrava de Jos si Dumbrava de Sus, flora spontana, ciresi salbatici, pomi fructiferi. In zona se practica stuparitul pastoral, la nivelul comunei exista 22 de apicultori care au peste 470 familii de albine.

Alte resurse oferite de padure
Conditiile geografice si pedoclimatice sunt favorabile dezvoltarii in fondul forestier a unui numar mare de specii lemnoase si erbacee ale caror fructe sunt folosite indeosebi in alimentatie, pe piata interna si externa
Dintre aceste specii se intilnesc : murul, maciesul, cornul, paducelul, alunul, ciresul salbatic, porumbarul, afinul, marul paduret, par paduret, fragi, capsuni etc.
Plante medicinale : tei, salcim, paducel, soc, zmeuris, sunatoare, coada soricelului, menta salbatica, musetel, cimbrisor etc.
Ciuperci : galbiori, hribi, craite, iutari, bureti de prun, ghebe, pastrav de fag, riscovi etc.

Varietatea resurselor naturale
Resursele naturale ofera posibilitatea dezvoltarii unor activitati si angajarea unui important numar de persoane in urmatoarele domenii de activitate:
– ferma de porci si abator
– fabrica de lapte si preparate din lapte
– instalatii de uscat fructe
– valorificare fructe de padure si plante medicinale
– ateliere de artizanat si arta populara traditionala
– ateliere pentru prelucrarea lemnului, confectionarea de mobilier ,timplarie etc
– amenajarea de pastravarii pe Valea Ribitei, Valea Ribicioarei si Valea Juncului.