By

ANUNT afisare documente tehnice ale cadastrului UAT Ribita SECTOARE CADASTRALE 75, 99, 106, 107

Județ: Hunedoara
UAT Ribița
Sector cadastral: 75,99,106,107

OCPI Hunedoara anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Ribița pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art. 11 alin (2), litera k din Legea cadastrului și a publicității imobiliare 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 22.09.2023 Data de sfârșit a afișării: 21.11.2023

Adresa și locul afișării publice: Localitatea Ribița, str. Principală nr.22, sediul Primăriei Comunei Ribița

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Ribița în zilele lucrătoare între orele 8-15 și pe site-ul Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute accesând site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Primar,
Faur Ioan

Print Friendly, PDF & Email