Declarațiile de avere si de interese ale membrilor Consiliului Local pentru anul 2022

 1. AVRAM Codruț – consilier local
  Declarația de avere  / Declarația de interese
 2. BURZ Adina-Elena – consilier local
  Declarația de avereDeclarația de interese
 3. CLEJ Flavius Marius – consilier local
  Declarația de avereDeclarația de interese
 4. DOBRIN Virgil Nicolae – Viceprimarul comunei
  Declarația de avere / Declarația de interese
 5. NIȚĂ Vasile Marius – consilier local 
  Declarația de avere / Declarația de interese
 6. RUSU Horia – consilier local 
  Declarația de avere / Declarația de interese
 7. STANCIU Ion Emil – candidat consilier local 
  Declarația de avere / Declarația de interese
 8. TĂMAȘ Dănuț – consilier local 
  Declarația de avere / Declarația de interese
 9. TULEA Gheorghe Sorin – consilier local
   Declarația de avere / Declarația de interese

ANUNT PUBLIC – INFORMARE

ANUNT PUBLIC
– INFORMARE –

Această informare este efectuată de Comuna RIBIȚA, cu sediul in localitatea RIBIȚA, str. Principala, nr.22, cp. 337400, jud. Hunedoara, CIF: 4521397, tel/fax: 0254-683.791, fax 0254-683.799 ; e-mail: primariaribita@yahoo.com, care intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMANE” ADMINISTRATIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI-ORADEA aviz de gospodărire a apelor pentru investiția :

„DEZVOLTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE
ÎN COMUNA RIBIȚA, JUD. HUNEDOARA”-pr.nr.1234/2020

Documentatia indeplineste normele legale din din punct de vedere al gospodaririi apelor .
Solicitarea avizului este in conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa Solicitantului sau la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMANE”, ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRISURI, Mun. Oradea, str. Ion. Bogdan nr. 35, cod postal 410125, telefon : 0259-442.033; 0259-443.892, fax: 0259-444.237, 0259-442.064, e.mail: secretariat@dac.rowater.ro.