Informare privind colectarea sacilor galbeni și albaștri în anul 2024

Vă aducem la cunoștință că nu sunt modificări cu privire la colectarea sacilor galbeni și albaștri, astfel:

 • În fiecare a 2-a zi de luni se vor colecta sacii galbeni,
 • iar în a 4-a zi de luni sacii albaștri, conform graficului atașat.

Comunicat din partea Primăriei Ribiţa

 

GRAFIC DE COLECTARE A SACILOR GALBENI ŞI ALBAŞTRI ÎN COMUNA RIBIŢA
PERIOADA IANUARIE – MAI 2024

 

LUNA

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

APRILIE

MAI

COMUNA RIBITA

GALBEN

8

12

11

8

13

ALBASTRU

22

26

25

22

27

Biserica-monument istoric din Ribita a fost renovata

Biserica ortodoxă Sf. Nicolae din Ribiţa – Monument istoric – 1417


În data de 12 decembrie 2023 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor, din cadrul proiectului „Consolidare , restaurare, conservare biserică, amenajare incintă și împrejmuire, realizare lumânărar în exteriorul bisericii, înlocuire învelitoare, iluminat arhitectural și ambiental, sistematizare verticală a terenului, reamenajare incintă și reabilitare poartă de acces secundar la ansamblul, Bisericii Sfântul Nicolae”.

 

 

 

Biserica, monument istoric categoria A, înscrisă în Patrimoniul European al Monumentelor Istorice, a fost construită din piatră de râu, la începutul secolului al XV-lea, în anul 1417 şi adăposteşte cea mai veche si frumoasă pictură bizantină din Ardeal, singura din Transilvania care pastreaza întreaga erminia ortodoxă.
Picturile au fost acoperite cu straturi succesive de var, au o valoare artistică deosebită, ele îmbinând tehnici de pictură specifice goticului occidental, dar mai ales bizantine, impregnate de un specific național românesc. Totodată, trebuie subliniată valoarea teologică a scenelor religioase prezente aici, deoarece multe dintre scenele biblice au o abordare inedită:  Buna-Vestire, Nașterea, Învierea, Cina cea de taină, etc.

Comisia de recepție a fost constituită din :
Președinte: Faur Ioan -Primar
Membrii:
Dobrin Virgil Nicolae -Viceprimar
Miclea Paul -Inspector
Perța Alin Constantin -Preot paroh
Guran Cătălin -Inginer instalații
Mîrfu Mihai- Inspector IJC Hunedoara
Kladni Dorin -Direcția de Cultură Hunedoara
Invitați:
Executant SC Euras SRL:
-Ing. Lețiu Mircea
-Ing. Lețiu Sorin
-Ing. Știrb Aurel
-Ing. Norbert Varhol
Restaurator pictură: Călimoceanu Florin
Restaurator pictură: Pârvulescu Sorin
Restaurator lemn: Buda Andrei
Proiectant: Arhitect Târșoagă Aurora și Arhitect Spătariu Alexandru
Consultant : Costina Sorin și Monica Popa

Secretariatul a fost asigurat de: Ing. Oprea Ovidiu – Diriginte șantier și Petrescu Silviu – Diriginte restaurare pictură murală.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 3,2 milioane de euro.

Le mulțumim tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect, pentru munca depusă, pentru profesionalism și pentru întreaga colaborare, de a duce la bun sfârșit acest proiect de mare importanță pentru comunitatea noastră.

Mulțumiri :

 • D.nei arhitect Aurora Târșoagă, pentru promovarea proiectului şi obținerea finanțării,
 • D.lui Spătariu Alexandru și firmei de proiectare Credo Design, pentru buna colaborare
 • Firmei executante SC Euras SRL și, deopotrivă domnilor: Ing. Lețiu Mircea, Ing. Lețiu Sorin, Ing. Știrb Aurel și Ing. Norbert Varhol.
 • Pictorilor restauratori: Pârvulescu Sorin şi Călimoceanu Florin
 • Pentru consultanță dlui Costina Sorin și Monica Popa.
 • Pentru diriginţia de șantier, dlui Ing. Oprea Ovidiu
 • Angajaților din primărie, viceprimarului, Dobrin Virgil Nicoale , coordonaţi de primarul Faur Ioan
 • Preotului paroh, Perța Alin Constantin pentru colaborare şi credincioşilor pentru înţelegere şi răbdare.

Vom reveni cu informații despre data la care credincioșii vor putea participa la săvârșirea Sfintelor Slujbe, în lăcașul de cult, respectiv data la care se va putea vizită obiectivul turistic.

Comunicat din partea Primăriei Ribița

INFORMARE – Campania de colectare a deseurilor voluminoase

INFORMARE

In data de 11.12.2023, S.C. SUPERCOM S.A. derulează campania de colectare a deșeurilor voluminoase pe raza comunei Ribița.

Locațiile de colectare sunt :

 • RIBIȚA – FOSTUL C. A. P
 • CRIȘAN: ȘCOALĂ
 • UIBĂREȘTI: STAȚIE
 • RIBICIOARA: CĂMIN
 • DUMBRAVA DE JOS: STAȚIA „La Grecu”
 • DUMBRAVA DE SUS: CĂMIN

Tipuri de deșeuri colectate:

 • mobilier, covorașe, saltele canapele
 • obiecte mari de folosință îndelungată
 • altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice

Atenție!

 • Se interzice amestecarea deșeurilor voluminoase cu deșeuri periculoase sau alte deșeuri nepericuloase (reziduale, reciclabile)
 • nu se colectează transformatori, condensatori cu conținut de PCB, deșeuri de echipamente electrice și electronice, produs cu conținut de azbest.

 

Comunicat din partea Primăriei Ribița

 

Informare

În data de 18 decembrie, operatorul de salubritate S.C. Supercom S.A va amplasa la sediul Primăriei Ribița o pubelă destinată deșeurilor periculoase.

În acest sens, vă aducem la cunoștință că puteți să colectați următoarele tipuri de deșeuri :

 • ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase
 • ambalaje metalice care conțin substanțe periculoase
 • îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase
 • baterii și acumulatori cu plumb, mercur, alcaline sau baterii și acumulatori
 • vopsele, cernelurii, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase
 • uleiuri și grăsimi, altele decât cele comestibile
 • detergent cu conținut de substanțe periculoase
 • butelii de gaz sub presiune cu conținut de substanțe periculoase
 • deșeuri din lemn cu conținut de substanțe periculoase
 • pesticide

Comunicat din partea Primăriei Ribița

Informare privind solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuintei

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [84.58 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [66.17 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [1.40 MB]

 

Informare privind solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

Informare privind solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

Începând cu data de 25 octombrie 2023 se pot depune cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și poate fi obținut de familiile și/sau persoanele singure cu un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană (în cazul familiei) și 2.053 lei (în cazul persoanei singure).

Cererea și actele doveditoare se depun la Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Ribița.

✅ ACTE NECESARE în vederea acordării ajutorului pentru încălzire:

 • Copie după documentul care atestă calitatea în care solicitantul deține locuința (contract vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, extras de carte funciară, contract de comodat, etc.)
 • Copii ale actelor de identitate ale persoanei singure/membrilor de familie (copie buletin, certificat naștere, certificat căsătorie, certificat deces, sentință divorț, etc)
 • Adeverință Registru Agricol din care să reiasă membrii familiei şi terenuriel deţinute
 • Decizie pentru plata subvenţiilor APIA
 • Copia carte de identitate a vehiculului
 • Certificat fiscal de la Compartimentul Taxe și Impozite privind bunurile mobile și imobile deținute
 • Copia unei facturi de furnizare a energiei electrice
 • Copii ale documentelor care atestă veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (cupon pensie, cupon indemnizație handicap/șomaj, adeverință salariu, etc. )

ATENȚIE!
Adeverința de venit eliberată de ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE BRAD (Finanțe Brad ) se poate solicita de către primărie prin Serviciul Informatic Patrimven, astfel că nu mai este necesar să vă deplasați la Brad pentru eliberarea acesteia.

VALOAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI diferă în funcție de venitul mediu lunar al solicitantului, astfel:
✔ 100% din valoarea de referință (320 de lei) – pentru un venit mediu net lunar cuprins între 0 lei și 200 lei pe membru de familie/persoană singură
✔ 90% -(288 lei) pentru un venit lunar net între 200,1 lei și 320 lei
✔ 80% -(256 lei) pentru un venit lunar net între 320,1 lei și 440 lei
✔ 70% -(224 lei) pentru un venit lunar net între 440,1 lei și 560 lei
✔ 60% -(192 lei) pentru un venit lunar net între 560,1 lei și 680 lei
✔ 50% -(160 lei) pentru un venit lunar net între 680,1 lei și 920 lei
✔ 40% – (128 lei) pentru un venit lunar net între 920,1 lei și 1.040 lei
✔ 30% -(96 lei) pentru un venit lunar net între 1.040,1 lei și 1.160 lei
✔ 20% -(64 lei) pentru un venit lunar net între 1.160,1 lei și 1.280 lei
✔ 10% -(32 lei) pentru un venit lunar net între 1.280,1 lei și 1.386 lei/2.053 lei (membru de familie/persoană singură)

Pe lângă ajutorul pentru încălzirea locuinței, persoanele cu venituri până la limita prevăzută (1386lei /membru de familie, respectiv 2053 lei persoană singură) primesc lunar, pe parcursul întregului an și SUPLIMENT PENTRU ENERGIE – cu o valoare cuprinsă între 10 lei și 30 lei, în funcție de sursa de furnizare a energiei.

Alăturat puteți consulta lista bunurilor care exclud acordarea ajutorului de încălzire conform Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Compartimentului de Asistență Socială, persoană de contact-Inspector Manea Mihaela-Maria la nr de telefon 0737980815.

COMUNICAT DIN PARTEA PRIMĂRIEI RIBIȚA

–- 00O00 –-

LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

BUNURI IMOBILE

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti 2.
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă

BUNURI MOBILE*)

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.
 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.
  *) Aflate în stare de funcţionare.

DEPOZITE BANCARE

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii.

TERENURI/ANIMALE ŞI/SAU PĂSĂRI

 1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

NOTĂ:
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea ajutorului de încălzire. Conform Legii nr. 226/2021 priovind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.