Model de formulare utilizate de cetățeni în relația cu admnistrația publică locală