Examen de promovare în grad superior de inspector de specialitate gradul I

ANUNŢ

Examen de promovare în grad superior de inspector de specialitate gradul I din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ribiţa.

Primăria comunei Ribiţa,cu sediul în comuna Ribiţa, localitatea Ribiţa, nr.22,judeţul Hunedoara în baza OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, organizează examen de promovare în grad superior de inspector de specialitate gradul I, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ribiţa în data de 13 decembrie 2021 la ora 10,00,la sediul Primăriei comunei Ribiţa – proba scrisă, iar interviul,la o dată stabilită ulterior.

Probele stabilite pentru concurs:
selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu .

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul instituţiei până la data de 06 decembrie 2021 inclusiv, ora 16,00.

Condiţii pentru examenul de promovare în grad profesional
Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: condiíile generale prevăzute în art.3 din Dispoziţia nr.99/2021 şi calificativul «foarte bine» la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat in activitate.

Selecţia dosarelor se va desfăşura în perioada 07.12.2021 – 08.12.2021.
Proba scrisă va avea loc în data de 13.12.2021,ora 10.00.
Proba interviu va avea loc la o dată stabilită de către comisia de examen.

BIBLIOGRAFIE:

  • Constituţia României;
  • OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
  • Codul Muncii
  • LEGE Nr. 275 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania

Date contact:
tel.: 0254683791, email:primariaribita@yahoo.com,biroul secretariat – dna.Buftea Oprean Diana.


 

Un ultim omagiu

Un ultim omagiu
 
În data de 12 noiembrie 2021 a încetat din viață domnul OBĂDĂU NICOLAE, fost primar al comunei Ribița în perioada 1960-1980.
 
Înmormântarea a avut loc, duminică, 14 noiembrie 2021, la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din localitate.
 
În activitatea de primar a contribuit la realizarea mai multor obiective sociale și culturale :
  • electrificarea tuturor satelor comunei
  • construirea căminelor culturale în toate satele
  • construirea școlii generale din satul Ribița
  • construirea dispensarului uman în satul Ribița
  • asfaltarea drumului până în centrul satului
  • construirea și amenajarea Casei memoriale Crișan.
 
 
 
 
 
Adresăm familiei îndoliate, din partea colectivului Primăriei, a Consiliului local și al societății „Ribița 2010 SERV COM”, sincere condoleanțe.
 
Primar Faur Ioan