Declarațiile de avere si de interese ale membrilor Consiliului Local pentru anul 2022

 1. AVRAM Codruț – consilier local
  Declarația de avere  / Declarația de interese
 2. BURZ Adina-Elena – consilier local
  Declarația de avereDeclarația de interese
 3. CLEJ Flavius Marius – consilier local
  Declarația de avereDeclarația de interese
 4. DOBRIN Virgil Nicolae – Viceprimarul comunei
  Declarația de avere / Declarația de interese
 5. NIȚĂ Vasile Marius – consilier local 
  Declarația de avere / Declarația de interese
 6. RUSU Horia – consilier local 
  Declarația de avere / Declarația de interese
 7. STANCIU Ion Emil – candidat consilier local 
  Declarația de avere / Declarația de interese
 8. TĂMAȘ Dănuț – consilier local 
  Declarația de avere / Declarația de interese
 9. TULEA Gheorghe Sorin – consilier local
   Declarația de avere / Declarația de interese

ANUNT PUBLIC – INFORMARE

ANUNT PUBLIC
– INFORMARE –

Această informare este efectuată de Comuna RIBIȚA, cu sediul in localitatea RIBIȚA, str. Principala, nr.22, cp. 337400, jud. Hunedoara, CIF: 4521397, tel/fax: 0254-683.791, fax 0254-683.799 ; e-mail: primariaribita@yahoo.com, care intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMANE” ADMINISTRATIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI-ORADEA aviz de gospodărire a apelor pentru investiția :

„DEZVOLTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE
ÎN COMUNA RIBIȚA, JUD. HUNEDOARA”-pr.nr.1234/2020

Documentatia indeplineste normele legale din din punct de vedere al gospodaririi apelor .
Solicitarea avizului este in conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa Solicitantului sau la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMANE”, ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRISURI, Mun. Oradea, str. Ion. Bogdan nr. 35, cod postal 410125, telefon : 0259-442.033; 0259-443.892, fax: 0259-444.237, 0259-442.064, e.mail: secretariat@dac.rowater.ro.


 

ANUNȚ IMPORTANT În atenția persoanelor care nu detin titlu de proprietate pentru terenurile extravilane sau intravilane fără constructii!

ANUNȚ IMPORTANT!

În atenția persoanelor care nu dețin titlu de proprietate pentru terenurile extravilane sau intravilane fără construcții!

Având în vedere Legea nr.123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

Aducem la cunoştinţă persoanelor interesate că pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, începând cu data de 19 mai 2023 până la data de 20 noiembrie 2023.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

1. Cererea solicitantului/solicitanţilor, însoţită de copii de pe act/acte de identitate şi acte de stare civilă
2. Memoriu tehnic.
3. Plan de amplasament şi delimitare a imobilului,
4. Adeverinţă eliberată de Primăria comunei Ribiţa din care să rezulte suprafaţa înscrisă în Registrul agricol;
5. Certificat de atestare fiscală;
6. În cazul în care terenul solicitat a făcut obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, o declaraţie pe propria răspundere din partea solicitantului din care să rezulte care este soluţia rămasă definitivă.

Cererea, împreună cu actele prevăzute mai sus se depune la Primăria Comunei Ribiţa personal, sau prin poştă, în perioada 19 mai 2023 – 20 noiembrie 2023.

Cererea se găsește la sediul Primăriei Comunei Ribiţa sau se poate descărca de pe site-ul https://ribita.ro/

Mai multe detalii și informații la telefon : 0254683791 sau 0767635281– MICLEA PAUL, INSPECTOR.

Primar,
FAUR IOAN


PROIECT DE HOTARARE NR.6/10.01.2023 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI ŞI TARIFELOR PENTRU ELIBERAREA ŞI FOLOSIREA AUTORIZAŢIEI SPECIALE DE TRANSPORT PENTRU AUTOVEHICULELE CU MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 3,5 TONE PE DRUMURILE PUBLICE DIN INTRAVILANUL SI EXTRAVILANUL SATELOR COMUNEI RIBIŢA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA SI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI RIBIŢA

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [133.91 KB]