www.ribita.ro
Noutati din Ribita
Serviciul Voluntar pt Situatii de Urgenta
Primaria
Anunturi publice
Hotarari ale CL
Declaratii de avere
Documente publice
Formulare
Relatii publice
Opinia cetateanului
Solicitare informatii
Dezbateri publice
Executia bugetara
Achizitii publice
Conducere judet
Pagina Primarului
 
Localizare
Istoric
Potential
Scoala & Religia
Cultura & folclorul
Obiective turistice
Sportul
 
Home

Harta comunei
Loacalizare din satelit
Panorama centru Ribita

CONSILIUL LOCAL si
PRIMARIA COMUNEI RIBITA
Primaria comunei RIBITA,
Ribita, strada Principala, nr.22,
cod postal 337400, judetul Hunedoara, ROMANIA
tel.: 0254-683791 fax: 0254-683799
e-mail: primariaribita@yahoo.com sau achizitiipubliceribita@gmail.com
Consiliul local /Aparatul de specialitate / Programul cu publicul / Contacte /

JOSAN
Ioan
Viceprimarul
comunei
FAUR
Ioan
Primarul
comunei
BUFTEA-OPREAN
Diana Ioana
Secretarul
comunei
Declaratiile de avere si de interese

Membrii Consiliului Local al comunei Ribita
2016 - 2020

GOLDA
Adriana Ioana
PSD

IEZAN
Lucia Marioara
PNL

JOSAN
Ioan
PSD

MAGDALINA
Vasile Petru
PNL

NEAGA
Ioan
PSD

ONEA
Ioan
ALDE

POPOVICI
Constantin
PSD

RUSU
Horia
PNL

TULEA
Ghe. Sorin
PSD
 Declaratiile
de avere
si de interese

 

Aparatul de specialitate al Primariei
Compartimentul Relatii publice
Buftea-Oprean
Diana Ioana
Secretarul comunei
Compartimentul Contabilitate Buget si
Resurse umane
Oprea Liliana-Elena
Referent I A
Taxe si
impozite locale
Jurca Gabriela Mariana
Referent I
Compartimentul Urbanism
Tuvichi
Simina-Elena
Referent de specialitate
Serviciul public
de administrare
a domeniului public si privat
Lapusan Mihai Dorin Marcel Inspector de specialitate
Serviciului Public de Voluntariat pentru Situatii
de Urgenta
Lapusan Mihai Dorin Marcel Inspector de specialitate
Registrul
Agricol
Miclea
Paul
Inspector
Centrul Local de Informare Turistica
Faur Ancuta Florina
Agent turism
Centrul Local de Informare Turistica
Rus Dorina
Maria
Ghid turism
Achizitii
publice
Leucean Adina
Octavia
Inspector de
specialitate I
 
sus
Program de lucru cu publicul
Program Primarie: Zilnic 8,00-16,00
Asigurare permanenta: Zilnic, de luni pina vineri, un functionar public asigura permanenta de la orele 16,00 la orele 19,00 si sambata intre orele 9,00 -14,00.
Program audiente:    Primar: miercuri, orele 10,00 si 12,00 (si ori de cite ori este nevoie)
Viceprimar: luni, orele 9,00 si 13,00
Secretar: vineri, orele 9,00 si 13,00
Program
Registru Agricol:
Miclea Paul: miercuri si vineri, intre orele 8,00 si 16,00
Organigrama aparatului de specialitate al Primarului
Adrese e-mail
Primar: primar@ribita.ro
Secretar: secretar@ribita.ro
Taxe si impozite: impozitesitaxe@ribita.ro
Conectare la webmaill  
Numere de telefon
Primaria  0254 683 791
Serviciul de Voluntariat pentru Situatii de Urgenta  0254 683 791 sau 0745 164 594
Scoala Generala Ribita  0254 683 701
Politia   0254 683 725
sus
Contacte
Adrese e-mail
Primar: primar@ribita.ro
Secretar: secretar@ribita.ro
Taxe si impozite: impozitesitaxe@ribita.ro
Conectare la webmaill  
Numere de telefon
Primaria  0254 683 791
Serviciul de Voluntariat pentru Situatii de Urgenta  0254 683 791 sau 0745 164 594
Scoala Generala Ribita  0254 683 701
Politia   0254 683 725

 

susPROIECTE DE DEZVOLTARE ALE COMUNEI
In perioada anilor 2004 – 2011 Consiliul local al comunei Ribita a facut investitii in comuna cu fonduri alocate de la bugetul local, de stat si fonduri europene, dupa cum urmeaza:
a. Lucrari de investitii realizate si receptionate in perioda anilor 2009-2015
1. Lucrari de reabilitare la Scoala Generala “Preot Iosif Comsa “din satul Ribita
In valoare de 889.721,27 lei, realizate de SC Gevis Instalatii SRL Deva
2. Lucrari de reabilitare la Scolile primare din satele Crisan si Dumbrava de Jos
In valoare de 198.226,62 lei, realizate de SC Aricons SRL Brad
3. Imbracaminti asfaltice usoare pe DC 9 de la Km 0+612 – 1+612, in valoare totala de 1.160.309,92 lei realizate de SC Drupo SRL
4. Lucrari de restaurare, conservare pictura la biserica “Sfinta Paraschiva “ din satul Ribicioara in valoare de 469.445,90 lei executate de SC Arc Mondo Bucuresti
5. Dezvoltarea infrastructurii rurale prin constructia de poduri peste riurile Junc, Ribita si Uibaresti in satele Ribita, Crisan, Dumbrava de Jos si Uibaresti.
in valoare de 1.675.534,53 lei realizate de SC Drumuri si Poduri Deva
6. Reparatii capitale la Caminul cultural Uibaresti in valoare de 99.616,95 lei realizate de SC Electrageniu SRL Deva.
7. Reparatii interioare si exterioare la Caminul cultural Crisan in valoare de 178.141,33 lei realizate de SC Eval Expert Consulting SRL Gurasada.
8. Modernizare strada Curteni, sat Ribita in valoare de 668.729,90 lei efectuata de SC Drupo SRL Deva.
9. Executie de podete pe teritoriul comunei Ribita in satele Dumbrava de Jos si Crisan in valoare de 62.850 lei efectuate de SC Val Construct SRL.
10. Lucrari de protectie maluri piriu Ribicioara in valoare de 62.710,6 lei efectuate de SC Cif SA Deva.
11. Lucrari de amenajare teren de sport din satul Crisan in valoare de 145.000 lei.
12. Imbracaminti bituminoase usoare pe DC 9 Ribita- Uibaresti de la Km 1+612 - 4+990, in valoare de 1.487.500 lei lucrari effectuate de SC Drumco SA Timisoara
13. Drumuri de acces si drumuri agricole de exploatatie in comuna Ribita (sub masura 1.2.5.a ) proiectare + executie de lucrari in valoare de 4.436.050,72lei asociere SC Drupo SRL si SC Sercoptrans SRL.
14. Proiect integrat : - construire centru local de informare si promovare turistica
- dezvoltarea si marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural Masura 3.1.3 in valoare de 495.602 mii lei.

15. Finalizat modernizare si dotare Camin Cultural Dumbrava de Jos, comuna Ribita in valoare de 1.120,117 mii lei.
b) Lucrari in curs de derulare
1. Restaurare, conservare pictura la biserica ortodoxa Sfintul Nicolae din satul Ribita
in valoare de 782.511,94 lei, lucrari efectuate de SC Else Design SRL Bucuresti.
2. Prin Masura 125C se afla in stadiu avansat de finalizare (termen noiembrie 2015) proiectul cu titlul “Lucrari de constructii, refacere si modernizare a infrastructurii de prevenire si de protectie împotriva inundatiilor în comuna Ribita, jud. Hunedoara”
c) Proiecte SF elaborate depuse pentru finantare :
1. Modernizare drumuri comunale in valoare de 4.044.070 mii lei.
2. Canalizare menajera si statie de epurare in comuna Ribita in valoare de 6.937,6609 mii lei.
3. Sistem integrat de alimentare cu apa in comuna Ribita in valoare de 6.993,087 mii lei.
4. Continuarea asfaltarii DJ 760